Provoz parkovacího domu neomezen

Provoz parkovacího domu již není nijak omezen.