Z důvodu nutné údržby a revizí technologií parkovacího systému a požárně bezpečnostních zařízení bude parkovací dům u nemocnice Mladá Boleslav v době od 28.10. do 30.10. mimo provoz. Po dobu tohoto omezení mohou řidiči využít pro odstavení svých vozidel kapacitu na parkovištích v okolí, která jsou v převážné většině v době víkendu dostupná bezplatně.

Parkovací dům u nemocnice bude od 28. do 30. 10. mimo provoz

Z důvodu nutné údržby a revizí technologií parkovacího systému a požárně bezpečnostních zařízení bude parkovací dům u nemocnice Mladá Boleslav v době od 28.10. do 30.10. mimo provoz. Po dobu tohoto omezení mohou řidiči využít pro odstavení svých vozidel kapacitu na parkovištích v okolí, která jsou v převážné většině v době víkendu dostupná bezplatně.
Parkovací dům v nemocnici.
Pokyny pro zaměstnance a abonenty po dobu omezení provozu parkovacího domu:
  • vjezd do parkovacího domu bude uzavřen 28.10. v 00:00 hodin
  • všechna auta musí být vyparkována do 28.10. 08:00 h (vč. dopravy v 1.PP)
  • provoz parkovacího domu začne od 30.10. 23:59h
    • smluvní abonenti a rezidenti obdrží tuto informaci automaticky přes EPO